Сход граждан.

24 август конне Кадер сельсоветында, Кадер хэм Сенгэр мэдэният йортларында авыл халкы белэн сходлар булып утте.Кон тэртибендэ янгыннан саклану, чуплек, вакцинация хэм алдагы сайлаулар турында суз барды. Авыл халкы килгэн район вэкиллэренэ узлэрен борчыган сорауларын бирделэр.